KHUNG LẮP ĐẶT MPE SOLAR TRÊN MÁI TOLE

Khung, giá đỡ lắp tấm pin mặt trời trên mái ngói
Vật liệu: nhôm định hình, sắt mạ kẽm, tôn kẽm, sơn kẽm, sơn Epoxy, Inox
Căn cứ từng khu vực lắp đặt cụ thể, từ đó phần mềm tính toán hướng và góc phù hợp
Căn cứ vào mặt bằng thực tế
Dựa vào hai yếu tố trên, đề xuất phương án, giải pháp về hướng và góc cụ thể của từng công trình.