CÁP DC SOLAR 4MM2

Kết cấu ruột dẫn: 80/0.25
Đường kính ruột dẫn (mm): 2.58
Chiều dày cách điện (mm): 0.7
Chiều dày vỏ bảo vệ (Ω/km): 0.8
Đường kính ngoài gần đúng (Kg/km): 5.6
Khối lượng gần đúng (m): 58

Danh mục: ,