CÁP DC SOLAR 6MM2

Kết cấu ruột dẫn: 120/0.25
Đường kính ruột dẫn (mm): 3.16
Chiều dày cách điện (mm): 0.7
Chiều dày vỏ bảo vệ (Ω/km): 0.8 
Đường kính ngoài gần đúng (Kg/km): 6.2 
Khối lượng gần đúng (m): 79

Danh mục: ,