THANH RAY ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

90.951 

Thanh ray 2 dây
Thanh ray giúp đèn có thể di chuyển và thay đổi vị trí dễ dàng theo ý muốn
Dễ lắp đặt, sử dụng

Mã: TR2 Danh mục: