GATEWAY THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI THÔNG MINH WIFI SANG ZIGBEE GT02-W/ZB

1.024.800 

Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Control trên điện thoại
Ứng dụng vào mô hình nhà thông minh